Marius Jensens Vej 7, 7800 Skive
+45 20 32 06 82
mail@krudtclaus.dk

Handelsbetingelser

Fyrvækeri Outlet Skive

Ved handel på krudtclaus.dk accepterer du nedenstående handelsbetingelser. Vi gør samtidig opmærksom på, at den danske lov, herunder købeloven, er gældende, såfremt der skulle opstå stridigheder. Alle priser på vores konsument webshop er inkl. moms.

Persondatapolitik

Varer kan bestilles online via vores webshop krudtclaus.dk. Det er også muligt at bestille via telefon eller mail. Din bestilling er først gyldig, så snart du modtager en skriftlig ordrebekræftelse. Har du spørgsmål, særlige ønsker og/eller specielle krav til din ordre, anbefaler vi, at du kontakter os telefonisk eller via mail. Vi hjælper dig gerne med at udvælge de rigtige produkter til dit behov.

Betaling

Køber kan betale med alle Dankort, VISA/Dankort, MasterCard eller via netbank-overførsel. Køber bliver ikke pålagt et transaktionsgebyr for betalingen, idet krudtclaus.dk selv afholder transaktionsomkostningerne. Dine kreditkort informationer opbevares via en krypteret sikker forbindelse (SSL), og det er kun TELLER/NETS, som kan se dine oplysninger. Personoplysninger herunder navn, adresse, mail og telefonnummer krypteres dog ikke.

Levering

Alle varer på krudtclaus.dk, skal afhentes ved udleveringsstedet på adressen Brårupgade 10, 7800 Skive. Krudtclaus.dk leverer ikke.

Fortrydelsesret

krudtclaus.dk yder 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at du efter modtagelsen af din vare har 14 dage til at informere os om, at du ønsker at fortryde dit køb. Senest 14 dage efter, du har benyttet dig af fortrydelsesretten, skal du sørge for, at din vare er returneret til forhandleren eller til krudtclaus.dk’s selskabsadresse. Ved fortrydelse tilbagebetales hele det fakturerede beløb inklusiv eventuelle forsendelsesomkostninger. Du hæfter selv som kunde for egne forsendelsesomkostninger forbundet med returneringen af din vare. Husk, at du kun kan benytte dig af fortrydelsesret, såfremt varen returneres i samme stand samt mængde, som da du modtog den.

Reklamationsret

Du har altid to års fuld reklamationsret hos krudtclaus.dk. Det betyder, at hvis din vare er defekt, lider af væsentlige mangler, så kompenserer vi for dit tab. Kompensationen kan f.eks. være i form af en tilsvarende ny vare eller pengene retur. Du skal kunne dokumentere, at din vare lider af fejl, for at vi kan yde kompensation. Reklamationer skal fremsendes eller personligt afleveres efter ADR-Konventionens bestemmelser, såfremt din vare indeholder sprængstof, til en af vores forhandlere eller på selskabets adresse. Du finder vores forhandlere samt adresse under kontakt os. Du bedes venligst medbringe din ordrebekræftelse, så vi kan ekspedere dig hurtigst muligt.

Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar: A. Underretning Køber skal meddele krudtclaus.dk om eventuelle mangler ved produktet, umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber. B. Betaling af omkostninger Køber skal selv afholde eventuelle omkostninger til transport/levering af produktet uden for krudtclaus.dk forretningsområde. Køber står selv for at overholde ADR-Konventionens regler om transport af farlig gods, hvis produktet er omfattet af ADR-Konventionen.

Sælgers ansvar

krudtclaus.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning uden for krudtclaus.dk forretningsområde. A. Udbedring krudtclaus.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt. Her kan køber gøre brug af reklamation, såfremt disse betingelser er opfyldt: Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller inden for produktets garantiperiode, for at krudtclaus.dk er forpligtet til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder fejlagtig behandling, hærværk mm. er ikke omfattet af krudtclaus.dk forpligtelse til udbedring.

krudtclaus.dk forbeholder sig ret til at ombytte eventuelle defekte eller beskadiget produkter til tilsvarende produkter. B. Følgeskader krudtclaus.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af, at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat – evt. på grund af konstruktionsfejl mm. C. Produktansvar krudtclaus.dk ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra krudtclaus.dk side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af krudtclaus.dk I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette krudtclaus.dk og medvirke til sagens opklaring. krudtclaus.dk har ret til at besigtige skaden.

Persondatapolitik

krudtclaus.dk behandler dine personlige oplysninger med henblik på at tilbyde dig de bedste produkter samt service tilpasset dit særlige behov. Ingen af dine oplysninger bliver på noget tidspunkt videregivet til tredjepart. Første gang du køber en vare på krudtclaus.dk, bliver du registret som kunde. Du bedes som minimum oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Uden disse oplysninger har vi ikke mulighed for at levere dine vare. Vi bruger udelukkende disse informationer til at ekspedere din ordre og yde dig den hurtigste samt bedst mulige service. Hvis krudtclaus.dk bliver opmærksom på, at oplysningerne om køber er vildledende eller forkerte er vi berettiget til at rette eller slette oplysningerne, så vi kan behandle din ordre ud fra et korrekt grundlag. Det er frivilligt, om køber vil udlevere de ønskede oplysninger. Fravælger køber dette, er vi berettiget til at afvise og annullere den givne ordre. Du kan som køber altid få oplyst og tilsendt de registrerede persondataoplysninger, som krudtclaus.dk er i besiddelse af. Du kan ligeledes klage over vores databehandling ved at rette henvendelse til os eller Datatilsynet. Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom

Markedsføring

Købers registrerede email-adresse kan benyttes af krudtclaus.dk til at markedsføre tilsvarende produkter eller tjenesteydelser, hvis køber ønsker dette. Køber kan modtage nyhedsbreve ved at tilvælge “ja tak” i feltet tilmeld nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes via mail og indeholder gode tilbud og information om krudtclaus.dk produkter og tjenesteydelser. Købers oplysninger videregives ikke til tredjepart, køber kan dog til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet. I så fald mister køber ligeledes fordelene ved at være tilmeldt nyhedsbrevet. Køber kan til enhver tid frabede sig at modtage henvendelser fra krudtclaus.dk ved af skrive en mail til info@krudtclaus.dk. I mailen bedes køber tilkendegive, at køber ikke ønsker yderligere henvendelser. Køber modtager inden for 48 timer en bekræftelse herom.

Klager

Ønsker køber at klage skal der rettes skriftlig henvendelse til info@krudtclaus.dk. Køber kan ligeledes klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Yderligere information kan findes på www.forbrug.dk eller ved telefonisk henvendelse til Forbrugerombudsmanden på telefon: 41 71 51 51. Evt. uoverensstemmelser afgøres ved dansk ret.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

krudtclaus.dk tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og forsinkelse af leverancer fra underleverandører. Hvis en sampak/tilbudspakke er udsolgt får kunden tilbudt en anden sampak med tilsvaredene produkter.